Működési támogatás | ENERGIAHATÉKONYSÁG

Működési támogatás

METÁR

2017. január 1-jével elindult a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia támogatására szolgáló METÁR rendszer. A METÁR keretében a villamos energiát megújuló energiaforrásból előállító erőművek támogathatóak, kivéve a háztartási méretű kiserőműveket, amelyekre továbbra is a „szaldó elszámolás” vonatkozik. A vegyes tüzelésű, illetve hulladékot égető erőművek a megújuló energiaforrásnak minősülő részre kaphatnak támogatást.

Támogatási kategóriák

  • Kötelező átvételi jogosultság (METÁR KÁT) 0,5 MW alatti erőművek részére igényelhető, az aktuális átvételi árak és zónaidők a MEKH honlapján érhetők el.
  • Az 1 MW alatti erőművek esetén (a szélerőműveket kivéve) a prémium típusú támogatásra való jogosultságot a MEKH-től lehet igényelni.
  • A METÁR keretében a legalább 1 MW villamos teljesítőképességű erőműben vagy szélerőműben termelt villamos energiára pályázati eljárás keretében lehet támogatást elnyerni.

További információk

Háztartási méretű kiserőművek

A legkisebb méretű termelőberendezések az ún. háztartási méretű kiserőművek (HMKE), amelyek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. A háztartási méretű megújulóenergia-termelő berendezések telepítésével lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználók (pl. magánemberek, intézmények vagy vállalkozások) csökkentsék a közcélú hálózatról vételezett villamos energia mennyiségét. HMKE-k esetében az elszámolás a közcélú hálózatból vételezett és a hálózatba betáplált energiamennyiségek szaldója alapján, egy speciális mérőberendezés (ad-vesz mérő) segítségével történik.

KÁT

A megújuló energiaforrásból és hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik hazai eszköze a kötelező átvételi (a továbbiakban: KÁT) rendszer, amelyben a villamos energia a piaci árnál magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron értékesíthető. A támogatott átvételi ár különbözik a megújuló energiaforrásból, illetve hulladékból termelt villamos energia esetében, emellett az átvételi árak differenciáltak a méret, a jogosultság megszerzésének időpontja, a zónaidő, valamint részben a technológia alapján. A KÁT rendszer keretében átvehető villamos energia mennyiségének és az átvétel időtartamának meghatározása biztosítja, hogy a termelő legfeljebb a befektetés megtérüléséig kaphasson támogatást. Amennyiben bármely más támogatásban részesül az erőmű, az átvételi idő ezzel arányosan csökken. Jogszabályi változások miatt 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre új KÁT támogatási jogosultság már nem állapítható meg.