Működési támogatás | ENERGIAHATÉKONYSÁG

Működési támogatás

METÁR

2017. január 1-jével életbe lépett a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia támogatására szolgáló METÁR rendszer, amely a 2017. októberi és novemberi jogszabályváltozások eredményeként kibővült és módosult. METÁR támogatásban – a barna prémiumot és a háztartási méretű kiserőműveket kivéve – olyan megújuló villamosenergia-termelés részesülhet, amely új beruházáshoz kapcsolódik és a beruházás kivitelezése a támogatás igénylésekor még nem kezdődött meg. A vegyes tüzelésű, illetve hulladékot égető erőművek a megújuló energiaforrásnak minősülő részre kaphatnak csak támogatást (tüzelőhő arányosan).

A METÁR rendszerben a támogatások alapvetően pályázat keretében kerülnek kiosztásra. A pályázatok kiírásáról a nemzeti fejlesztési miniszter dönt. A pályázatok kiírója és lebonyolítója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Az 1 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű erőműegységekre (kivéve a szélenergiát) és a demonstrációs projektekre kérhető, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítsa meg a támogatás időtartamát. A 0,5 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű erőműegységek (kivéve a szélenergiát) és a beruházási támogatásban is részesülő demonstrációs projektek igényelhetnek kötelező átvételt. Az Európai Unióban valamely technológiát elsőként bemutató és jelentős, a technika aktuális állását meghaladó újítást tartalmazó projektek esetében kérelmezhető a demonstrációs projektté minősítés.

Pályázat keretében olyan meglévő erőműegységek is igényelhetnek támogatást, amelyek jelentős – az eredeti kezdeti beruházási költség 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át.

A barna prémium célja a biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek működőképességének fenntartása, a jogosultság pályázat nélkül, 5 évre igényelhető a MEKH-től.

Háztartási méretű kiserőművek

A legkisebb méretű termelőberendezések az ún. háztartási méretű kiserőművek (HMKE), amelyek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. A háztartási méretű megújulóenergia-termelő berendezések telepítésével lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználók (pl. magánemberek, intézmények vagy vállalkozások) csökkentsék a közcélú hálózatról vételezett villamos energia mennyiségét. HMKE-k esetében az elszámolás a közcélú hálózatból vételezett és a hálózatba betáplált energiamennyiségek szaldója alapján, egy speciális mérőberendezés (ad-vesz mérő) segítségével történik.

KÁT

A megújuló energiaforrásból és hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik hazai eszköze a kötelező átvételi (a továbbiakban: KÁT) rendszer, amelyben a villamos energia a piaci árnál magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron értékesíthető. A támogatott átvételi ár különbözik a megújuló energiaforrásból, illetve hulladékból termelt villamos energia esetében, emellett az átvételi árak differenciáltak a méret, a jogosultság megszerzésének időpontja, a zónaidő, valamint részben a technológia alapján. A KÁT rendszer keretében átvehető villamos energia mennyiségének és az átvétel időtartamának meghatározása biztosítja, hogy a termelő legfeljebb a befektetés megtérüléséig kaphasson támogatást. Amennyiben bármely más támogatásban részesül az erőmű, az átvételi idő ezzel arányosan csökken. Jogszabályi változások miatt 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre új KÁT támogatási jogosultság már nem állapítható meg.