Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről | ENERGIAHATÉKONYSÁG

Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről

Az energetikai szakreferensre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban Ehat. tv.), az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ehat. vhr.), illetve a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energia-felhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet vonatkozik.

Az energetikai szakreferens, illetve az érintett szervezetek feladataival, az energiafelhasználás számításával és többek között a szerződéskötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a Gyakran ismételt kérdések között olvashatók.

Az energetikai szakreferens igénybevételéről a kötelezett gazdálkodó szervezeteknek 30 napon belül tájékoztatniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, amelyet a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján tehetnek meg. A nyomtatvány a változások bejelentésére is alkalmas.

A MEKH_ESZAKREF nyomtatvány kitöltését útmutató segíti, amely a nyomtatvány telepítését és a rendszer újraindítását követően érhető el. A telepítéshez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (www.nav.gov.hu) honlapjáról letölthető Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) alkalmazása szükséges.

A nyomtatvány kizárólag elektronikus formában küldhető be Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül. Ha a kötelezett az energiahatékonysági jellegű adatszolgáltatását, bejelentését, egyéb nyilatkozatát (pl. nagyvállalati regisztráció, energetikai szakreferens igénybevétele, éves energiafogyasztásról szóló adatszolgáltatás, energetikai auditálás végzése, kapcsolódó adatszolgáltatások) meghatalmazott útján kívánja teljesíteni, meghatalmazás a „Nyilatkozat Elektronikus Ügyintézéshez” MEKH_EUGY nyomtatvány elektronikus úton (Cégkapu vagy Ügyfélkapu) történő megküldésével adható. Bővebb tájékoztatás a MEKH_EUGY nyomtatvány kitöltési útmutatójában olvasható (ld. lent).

Éves adatszolgáltatás

A szakmai vizsga és a megújító szakmai vizsga, továbbá a szakmai továbbképzések megszervezésére kizárólag az Ehat tv. 37-39. §-aiban meghatározott közreműködő szervezetek jogosultak. A vizsgákat megelőző felkészítő tanfolyamok szervezéséről a közreműködő szervezetek gondoskodnak, amelyeken a részvétel nem kötelező.

Közreműködő szervezet

Név Székhely Levelezési cím Engedélykiadás időpontja

Engedélyezett szolgáltatási tevékenység

Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
2017. február 14. energetikai auditorokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység