Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről | ENERGIAHATÉKONYSÁG

Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről

Az energetikai szakreferensre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban Ehat. tv.), az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ehat. vhr.), illetve a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energia-felhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet vonatkozik.

Az energetikai szakreferens, illetve az érintett szervezetek feladataival, az energiafelhasználás számításával és többek között a szerződéskötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a Gyakran ismételt kérdések között olvashatók.

Gyakran ismételt kérdések (PDF)

Az energetikai szakreferens igénybevételéről a kötelezett gazdálkodó szervezeteknek 30 napon belül tájékoztatniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, amelyet a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján tehetnek meg. A nyomtatvány a változások bejelentésére is alkalmas.

A MEKH_ESZAKREF nyomtatvány kitöltését útmutató segíti, amely a nyomtatvány telepítését és a rendszer újraindítását követően érhető el. A telepítéshez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (www.nav.gov.hu) honlapjáról letölthető Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) alkalmazása szükséges.

A nyomtatvány kizárólag elektronikus formában küldhető be Ügyfélkapun keresztül. Az elektronikus küldést megelőzően szükséges a „Nyilatkozat Elektronikus Ügyintézéséhez” MEKH_EUGY nyomtatvány postai úton történő beküldése is. A nyilatkozat teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet részéről Ügyfélkapun keresztül küldött dokumentumok beazonosítását és a beküldő személy viszontazonosítását.

Bejelentés energetikai szakreferens igénybevételéről (MEKH_ESZAKREF) (JAR)
Kitöltési útmutató „MEKH_ESZAKREF” ÁNYK nyomtatványhoz (JAR)
Nyilatkozat Elektronikus Intézéséhez (MEKH_EUGY) (JAR)
Kitöltési útmutató „Nyilatkozat Elektronikus Ügyintézéshez” ÁNYK nyomtatványhoz (MEKH_EUGY) (JAR)

Éves adatszolgáltatás

Éves adatszolgáltatás (MEKH_ENHAT_VALLALAT) (JAR)
Kitöltési útmutató a „MEKH_ENHAT_VALLALAT” ÁNYK nyomtatványhoz (JAR)

A szakmai vizsga és a megújító szakmai vizsga, továbbá a szakmai továbbképzések megszervezésére kizárólag az Ehat tv. 37-39. §-aiban meghatározott közreműködő szervezetek jogosultak. A vizsgákat megelőző felkészítő tanfolyamok szervezéséről a közreműködő szervezetek gondoskodnak, amelyeken a részvétel nem kötelező.

Közreműködő szervezet

Név Székhely Levelezési cím Engedélykiadás időpontja

Engedélyezett szolgáltatási tevékenység

Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
2017. február 14. energetikai auditorokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység