Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről | ENERGIAHATÉKONYSÁG

Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről

Az energetikai szakreferensre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban Ehat. tv.), az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ehat. vhr.), illetve a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energia-felhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet vonatkozik.

Az energetikai szakreferens, illetve az érintett szervezetek feladataival, az energiafelhasználás számításával és többek között a szerződéskötéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a Gyakran ismételt kérdések között olvashatók.

Névjegyzékek

Energetikai szakreferensi tevékenység

Az energetikai szakreferensi tevékenység folytatására vonatkozó kérelmet – az energetikai auditori vagy energetikai auditáló szervezeti névjegyzékben szereplő személyek és szervezetek kivételével – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell megtenni. Az auditori névjegyzékekbe kerülő személyek és szervezetek a törvény erejénél fogva, kérelem benyújtása nélkül kerülnek a szakreferensi névjegyzékekbe.

Energetikai szakreferensi szolgáltatás bejelentése

A természetes személy energetikai szakreferensnek, illetve az energetikai szakreferens szervezetnek az energetikai szakreferensi szolgáltatás létrejöttéről és az azt érintő változásokról 30 napon belül tájékoztatnia kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, amelyet a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján tehetnek meg. A nyomtatvány a változások bejelentésére is alkalmas.

A nyomtatvány kizárólag elektronikus formában küldhető be Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül. Ha a szakreferens a nyomtatványt meghatalmazott útján kívánja benyújtani, meghatalmazás a „Nyilatkozat Elektronikus Ügyintézéshez” MEKH_EUGY nyomtatvány elektronikus úton (Cégkapu vagy Ügyfélkapu) történő megküldésével adható. Bővebb tájékoztatás a MEKH_EUGY nyomtatvány kitöltési útmutatójában olvasható (ld. lent).

Éves adatszolgáltatás

Közreműködő szervezet

A szakmai vizsga és a megújító szakmai vizsga, továbbá a szakmai továbbképzések megszervezésére kizárólag az Ehat tv. 37-39. §-aiban meghatározott közreműködő szervezetek jogosultak. A vizsgákat megelőző felkészítő tanfolyamok szervezéséről a közreműködő szervezetek gondoskodnak, amelyeken a részvétel nem kötelező.

Közreműködő szervezet

Név Székhely Levelezési cím Engedélykiadás időpontja

Engedélyezett szolgáltatási tevékenység

Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
2017. február 14. energetikai auditorokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység