Tájékoztatás energetikai auditorok és energetikai szakreferensek számára

Publikálva: 2019-01-16 · Kategória: Hírek

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény energetikai auditorokra és szakreferensekre vonatkozó rendelkezései 2019. január 15-től módosulnak.

A 2018. december 15-én kihirdetett, az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIX. törvény alapján létrehozásra került a természetes személy energetikai szakreferensek és az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzéke. Az energetikai szakreferensekre vonatkozó képzettségi és gyakorlati feltételek nem változtak.

Az energetikai auditorok illetve energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében már szereplő energetikai auditor és energetikai auditáló szervezet 2019. január 15-én külön kérelem és díjfizetés nélkül felvételre került a megfelelő energetikai szakreferensi névjegyzékbe és a jövőben is kizárólag az energetikai auditorokra vagy energetikai auditáló szervezetekre vonatkozó éves nyilvántartási díjat köteles megfizetni. Az energetikai auditorok illetve energetikai auditáló szervezetek névjegyzékébe a jövőben bejegyzésre kerülő személy és szervezet – szintén külön kérelem és díjfizetés nélkül, – egyidejűleg a megfelelő energetikai szakreferensi névjegyzékbe is felvételre kerül.

Az energetikai auditálásra jogosultak névjegyzékeiben nem szereplő személyeknek és szervezeteknek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál kell kérelmezniük a névjegyzékbe vételt. Az energetikai szakreferensi tevékenységet 2019. június 30-ig lehet névjegyzékbe vétel nélkül folytatni.

Fontos változás, hogy a jövőben nem az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetnek kell bejelentenie, hogy mely energetikai szakreferenssel áll jogviszonyban, hanem az energetikai szakreferensnek. A bejelentésre szolgáló frissített MEKH_ESZAKREF nyomtatvány az energiahatékonysági tájékoztató honlapon elérhető.

A névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása esetén fizetendő regisztrációs díj és az éves nyilvántartási díj mértékét a 2018. december 21-én kihirdetett, az energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról szóló 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet határozza meg.  A rendeletben csökkentésre kerültek az energetikai auditorokra és auditáló szervezetekre vonatkozó regisztrációs és nyilvántartási díjak. A csökkentett mértékű díjak 2019. január 21-én lépnek hatályba. A Hivatal a 2019. január 21-ét követően az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő személyek és szervezetek számára a csökkentett mértékű nyilvántartási díjról szóló számlát küld.