Változás a kötelező átvételi (KÁT) rendszerben

Publikálva: 2018-05-02 · Kategória: Hírek

A Magyar Közlönyben 2018. április 27-én megjelent 92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet módosította a kötelező átvételi jogosultság átruházásának és a megvalósítási határidő meghosszabbításának szabályait. A kormányrendelet 2018. május 2-től hatályos. 

A 389/2007. Korm. rendelet (KÁTR) 1. § (6) bekezdésének új d) pontja alapján lehetőség nyílik a kötelező átvételi jogosultság mint vagyoni értékű jog nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházáshoz kapcsolódó területet bármilyen jogcímen birtokló személyre történő átruházásán alapuló, legfeljebb a telephely tekintetében módosított kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére.

Továbbra is kérhető a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat telephely tekintetében történő módosítása akkor, ha a telephely helyrajzi száma a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése nem változik.

A fentieken túlmenően módosul a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező, de a KÁTR 6. § (2) bekezdése szerint rendelkezésre álló határidőn belül nem megvalósítható beruházások megvalósítási határidejének meghosszabbítására irányuló szabályozás is. A KÁTR 6. § (2a) bekezdésének új szövegezése szerint a megvalósítási határidő a kötelező átvételi időtartam és mennyiség csökkentése nélkül, 3 évvel hosszabbítható meg az alábbi feltételek fennállása esetén:

1) A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása megtörtént, VAGY
2) Teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása;
b) a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása;
c) a hálózati csatlakozási szerződés meglétének igazolása;
d) az elektronikus építési napló megnyitásának igazolása.

További információk itt érhetők el.