Miért van szükség a megújuló energiaforrások támogatására?

A megújuló energiaforrásokon alapuló energiatermelési technológiák jellemzően magas beruházási és alacsony üzemeltetési költséggel rendelkeznek. Versenyképességüket rontja, hogy gyakran újszerű, magasabb piaci kockázatokkal rendelkező technológiákról van szó, illetve hogy esetenként a hagyományos energiaforrások is támogatásban részesülnek.

A megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák terjedéséhez ezért – amíg nem válnak versenyképessé a hagyományos technológiákkal, illetve addig, amíg a piac nem tükrözi a felhasznált energiaforrások teljes környezeti és társadalmi költségeit és hasznát – valamilyen támogatási rendszert célszerű működtetni. A nemzetközi gyakorlatban leginkább elterjedt támogatási forma

 • a beruházási támogatás,
 • állami kamattámogatás,
 • adómentesség,
 • adókedvezmény és adó-visszatérítés,
 • zöldáram, illetve zöld hő átvétele magasabb átvételi áron,
 • forgalmazható zöldbizonyítvány-rendszer,
 • K+F támogatások,
 • képzési és ismeretterjesztési programok támogatása, valamint
 • tágabb értelemben az intézményi és jogi háttér megteremtése.

A leginkább egységes támogatási rendszert az Európai Unión belül a megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatása képezi.

Az Európai Unióban leginkább az alábbi eszközöket alkalmazzák a megújuló energiaforrások felhasználási részarányának növelése érdekében:

 • Villamosenergia-termelés támogatása
  • Átvételi ár támogatás
  • Zöld prémium rendszer
  • Zöldbizonyítvány-rendszer
  • Beruházási támogatás
 • Hőenergia-termelés (hűtés-fűtés) támogatása
  • Beruházási támogatás
  • Tarifák / bónusz modell
  • Adókedvezmény
 • Közlekedés támogatása
  • Adókedvezmény, adómentesség
  • Beruházási támogatás

Jelenleg átalakulóban van a megújuló energiaforrások támogatása mind európai uniós, mind hazai szinten. A megújulóenergia-technológiák piaci érettség felé való közeledésével egyre hangsúlyosabbá válik annak igénye, hogy az állami támogatások ne okozzák a belső piaci verseny torzulását. A Bizottság 2014/C 200/01 Iránymutatása a 2014 és 2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról ennek megfelelően előírja: mindamellett, hogy a támogatási rendszereknek szükségesnek, ösztönzőnek és arányosnak kell lenniük, a megújuló energiaforrásokból származó villamos energiát a piaci integráció érdekében közvetlenül a piacon kell értékesíteni. A támogatás a piaci áron felül fizetett felárként nyújtható. Az Iránymutatás a villamos energiától eltérő energia termeléséhez (pl. hőtermelés) nyújtott támogatásokra is vonatkozik.

A megújuló energiatermelés hazai támogatási lehetőségeiről további információ itt érhető el.