Energetikai audit

Publikálva: 2015-12-28 · Kategória: Energetikai audit, Energetikai tanúsítvány

Az energiahatékonysági törvény előírja, hogy 2015 decemberétől minden hazánkban működő nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az energetikai audit fogalmát és az auditálásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:

  • az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,
  • az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet,
  • az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet (hatályos: 2015. június 7. – 2017. január 30.),
  • 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről,
  • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről,
  • az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet.

Az audit a fogyasztás nagyságától és típusától függetlenül minden olyan energiafogyasztót megcéloz, amely javítani akarja energiahatékonyságát, csökkenteni energiafelhasználását.

Az auditban három elkülönített kategóriában szükséges bemutatni az energiamegtakarítási lehetőségeket:

  • számottevő költségráfordítás nélkül (szemléletváltással, energiatudatos magatartással) alacsonyabb energiafogyasztást eredményező javaslatok;
  • alacsony költségráfordítással, gyorsan megtérülő fejlesztések;
  • nagyobb beruházási költséggel járó, részletes gazdaságossági számítással megvizsgált korszerűsítési lehetőségek.

Gyakran Ismételt Kérdések

Névjegyzékek

Közreműködő szervezetek

Közreműködő szervezet
Név Székhely Levelezési cím Engedély kiadás időpontja Engedélyezett szolgáltatási tevékenység
Magyar Mérnöki Kamara 1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
1094 Budapest,
Angyal u. 1-3.
2017. február 14. energetikai auditorokkal kapcsolatos közreműködői tevékenység

Nyilatkozat elektronikus ügyintézéshez

A nyomtatványok kizárólag elektronikus formában küldhetők be Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül. Ha a kötelezett az energiahatékonysági jellegű adatszolgáltatását, bejelentését, egyéb nyilatkozatát (pl. MEKH_NVREG, szakreferens foglalkoztatása hiányában MEKH_ENHAT_VALLALAT) meghatalmazott útján kívánja teljesíteni, meghatalmazás a „Nyilatkozat Elektronikus Ügyintézéshez” MEKH_EUGY nyomtatvány elektronikus úton (Cégkapu vagy Ügyfélkapu) történő megküldésével adható. Bővebb tájékoztatás a MEKH_EUGY nyomtatvány kitöltési útmutatójában olvasható (ld. lent).

Adatszolgáltatás energetikai auditálásról

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 23. § (2) bekezdését – energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek éves adatszolgáltatását az auditálási tevékenységről – a 2019. december 12-én kihirdetett 2019. évi CI. törvény 83. §-a hatályon kívül helyezte.

Energetikai auditori tevékenység

Az energetikai auditálási tevékenység folytatására vonatkozó kérelmet – a regisztrációs díj egyidejű megfizetésével – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell megtenni. Az energetikai auditoroknak és auditáló szervezeteknek a regisztrációs díj megfizetésén túl éves nyilvántartási díjfizetési kötelezettsége is van a MEKH felé.

Segédlet a szakmai gyakorlat igazolásához (PDF)

Nagyvállalatok regisztrációja

Nagyvállalatok adatszolgáltatása

Regisztrált nagyvállalatok nyilvántartása 

További részletek

 Az energetikai auditálási kötelezettséggel kapcsolatos kérdéseket
a +36 1 459 7740-es telefonszámon várja a Hivatal.